پارک دامنه


اگر شما هم از افرادی هستید که تعداد زیادی دامنه‌ی ثبت شده دارید و هنوز آن‌ها را به میزبانی متصل و صفحه‌ای برای آن‌ها طراحی نکرده‌اید، پارک دامنه در فلای‌نیک بهترین و سریع‌ترین راه برای انجام این کار است. با استفاده از سرویس پارک دامنه می‌توانید بدون سفارش میزبانی و نصب طاقت‌فرسای سیستم‌های مدیریت محتوا برای دامنه‌ی خود صفحه‌ی اختصاصی داشته و آن را سفارشی‌سازی کنید.

کمک نیاز دارید؟
راهنمای پارک دامنه اینجاست!


مدت اعتبار تعداد پارک قیمت ویرایش صفحه پارک
۳۰ روز ۵ دامنه ۱,۰۰۰ تومان خرید
۳۰ روز ۱۵ دامنه ۲,۵۰۰ تومان خرید
۳۰ روز ۳۰ دامنه ۵,۰۰۰ تومان خرید
۹۰ روز ۵ دامنه ۳,۰۰۰ تومان خرید
۹۰ روز ۱۵ دامنه ۷,۵۰۰ تومان خرید
۹۰ روز ۳۰ دامنه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید
۱۸۰ روز ۵ دامنه ۶,۰۰۰ تومان خرید
۱۸۰ روز ۱۵ دامنه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید
۱۸۰ روز ۳۰ دامنه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید


شرایط پارک دامنه

  1. دامنه متعلق به دارنده حساب کاربری باشد.
  2. بیشینه نویسه‌ی (کاراکتر) مجاز برای محتوای صفحه‌ی پارک دامنه ۱۰,۰۰۰ می‌باشد.
  3. در صورت خرید طرح جدید، طرح پیشین صفر خواهد شد (امکان اضافه شدن طرح جاری به طرح جدید وجود ندارد).